Ti virksomheder udmærker sig til SMV COP-listen 2022

af | 6. sep 2022

I år har ti virksomheder kvalificeret sig til SMV COP-listen. Listen markerer de bedste bæredygtighedsrapporter i SMV-segmentet, som medlemmer af FN’s Global Compact årligt udarbejder. SMV COP-listen er et initiativ af Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer til inspiration for andre små og mellemstore virksomheder.

SMV COP 2022

SMV COP er et initiativ af Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer.

I dag kunne Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer løfte sløret for de virksomheder, der har udmærket sig til SMV COP-listen 2022. Hele ti virksomheder har udarbejdet Communication on Progress (COP)-rapporter, der er værd at hylde for deres arbejde med Global Compacts Ti Principper samt FN’s 17 verdensmål. De 10 rapporter udgør årets liste til inspiration for andre SMV’ers arbejde med rapportering på bæredygtighed.

De udvalgte virksomheder på SMV COP-listen 2022 er:

Små og mellemstore virksomheder udgør langt størstedelen af Danmarks virksomheder og arbejdsgivere. Dermed har SMV’er et unikt kollektivt potentiale i at fremme virksomhedernes bæredygtige og ansvarlige forretningspraksis – både i eget hus og i deres værdikæder.

SMV’er spiller en afgørende rolle

Dagens lancering fandt sted hos Vækstfonden, hvor listen blev offentliggjort sammen med årets SMV COP-publikation med best practice-eksempler på rapportering samt udtalelser fra FSR – danske revisorer om, hvordan de enkelte rapporter udmærker sig.

”SMV’erne spiller en central rolle for at løfte bæredygtigheds-agendaen herhjemme. Vi oplever hos Global Compact Network Denmark, at viljen og ambitionerne allerede er hos SMV’erne. Men det kan være vanskeligt, fordi mindre virksomheder har færre ressourcer,” siger Sara Krüger Falk, direktør for Global Compact Network Denmark.

Over halvdelen af medlemmerne hos FN’s Global Compact har under 250 medarbejdere og er en del af SMV-segmentet. Det seneste år har Global Compact Network Denmark fået 107 nye medlemmer, heraf 81 virksomheder i SMV-segmentet, så der ses en stigende interesse i arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed i dette segment.

SMV COP 2022

“Rapportering er hjørnestenen i arbejdet med bæredygtighed, og det går hånd i hånd med transparens. Rapportering er også en kommunikationskanal til alle stakeholders, investorer, medarbejdere, samarbejdspartnere og ikke mindst til kunder,” lyder det fra Sara Krüger Falk.

Bæredygtighed som kernen i virksomhedsdrift

SMV COP-listen er et initiativ, der skal inspirere og motivere SMV’er til at styrke virksomhedernes bæredygtighedsarbejde ved at rapportere på og sætte målbare mål for deres indsats i arbejdet med de Ti Principper og verdensmålene. For netop rapportering sætter rammerne for handling. Samtidig er datagrundlaget og god regnskabspraksis en nødvendighed for at sikre grundlag for sammenlignelighed og troværdig rapportering.

SMV COP 2022

SMV COP hylder de bedste bæredygtighedsrapporter i SMV-segmentet.

”De 10 rapporter viser, at bæredygtighed er kommet godt ind i kernen af det at drive virksomhed. Rapporterne afspejler en integration af bæredygtigheds-muligheder og risici i forretningsledelsen. Der ses en klar vilje, og virksomhederne viser retning med deres strategier for en bæredygtig virksomhedsudvikling via mål – ofte styret af eller inspireret af verdensmålene og med fokus på især klima. SMV COP-listen 2022 er et bevis på danske SMV’ers kunnen og medansvar for en bæredygtig samfundsudvikling,” siger Birgitte Mogensen, der er formand for Udvalget for Samfundsansvar og Bæredygtighed i FSR – danske revisorer.

Læs mere om de ti nye COP-rapporter, og hvad der ligger til grund for vurderingerne i SMV COP 2022-publikationen.

DOWNLOAD PUBLIKATION

Over foråret har 23 SMV’er indsendt deres COP-rapport til vurdering. Alle SMV’erne er medlemmer af FN’s Global Compact, og det er den årlige ”Communication on Progress” (COP)-rapport til Global Compact, der ligger til grund for vurderingerne. Her rapporterer virksomhederne inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, anti-korruption og verdensmålene.

SE LIVEOPTAGELSE AF SMV COP 2022


KONTAKT

Karoline Kjærgaard Hansen, Network Manager, Global Compact Network Denmark
karoline@globalcompact.dk / +45 53 64 61 82

Amalie Schou Nielsen, Fagkonsulent, ESG & Bæredygtighed, FSR – danske revisorer
asn@fsr.dk / +45 61 42 00 63

Kontaktoplysninger til virksomhederne på listen kan fås gennem Global Compact Network Denmark.

FAKTA OM SMV COP-INITIATIVET

Kort om processen
I 2022 har danske SMV’er (virksomheder med op til 250 medarbejdere) tilsluttet Global Compact kunne indstille deres seneste COP-rapport til SMV COP og har i den sammenhæng skulle udfylde en selvevaluering. Rapporter, der kvalificeres som Global Compact Active eller Advanced og er udgivet senest 31. maj 2022, er blevet vurderet ud fra to kriterier, der tager afsæt i Global Compacts minimumskriterier for COP-rapporter og en række underkriterier. Det er ikke et krav, at en rapport lever op til alle underkriterier for at komme på listen.

23 virksomheder har indstillet deres COP-rapport, som er blevet vurderet af FSR – danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed uafhængigt af, om virksomheden tidligere har været på SMV COP-listen. Det er fjerde år i træk, at listen udgives.

Hvad er en COP-rapport?
Som en del af Global Compact forpligter virksomhederne sig til årligt at rapportere på deres arbejde med de Ti Principper. Rapporten kaldes en Communication on Progress (COP)-rapport og uploades til FN’s Global Compacts hjemmeside. Der er tre minimumskrav til en COP-rapport:

  • Et CEO statement, der udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet og de Ti Principper.
  • En beskrivelse af praktiske handlinger som virksomheden har iværksat eller planlægger at iværksætte for at implementere de Ti Principper inden for de fire områder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption)
  • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP-rapporten.

OM GLOBAL COMPACT NETWORK DENMARK

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.

Global Compact Network Denmark er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har forpligtet sig til at arbejde for en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid med afsæt i Global Compacts Ti Principper og verdensmålene.

www.globalcompact.dk

OM FSR – DANSKE REVISORER

FSR – danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi og repræsenterer branchen bredt.

FSR – danske revisorer ønsker at præge og bidrage til debatten om fremtidens rapportering og organisationens Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed spiller en afgørende rolle i den sammenhæng.

www.fsr.dk