Tre gode råd til SMV’ers bæredygtighedsrapportering

af | 17. sep 2019

Under titlen SMV COP 2019 hyldede vi i torsdags for første gang de bedste COP-rapporter fra vores SMV-medlemsvirksomheder i samarbejde med FSR – danske revisorer. Det skete til et fyldt arrangement på Carlsberg Akademi, og det var GrønlandsBANKENe-Boks A/SMP PensionLodam Electronics A/S (nu BITZER Electronics A/S), Vandcenter Syd A/S og Danish Energy Management A/S der løb med hæderen (du kan læse mere om dette her).

Formålet med SMV COP er blandt andet at inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed og verdensmålene. Men hvad er god rapportering egentlig, når man er en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer? Og hvor mange kræfter skal man lægge i det? Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst til arrangementet i torsdags. Mens flere af de fremhævede virksomheder berettede om, hvordan en god bæredygtighedsrapport kan have stor værdi for eksempelvis interessenter, brand og den interne arbejdskultur, blev det også klart, at rapporteringen hurtigt kan blive en tids -og ressourcekrævende affære. Og nogle gange også en affære, der kræver hjælp fra eksterne partnere.

Som medlemsvirksomhed skal man årligt rapportere på Global Compacts 10 principper og genbekræfte medlemskabet og forpligtelserne på topledelsesniveau, men der er ikke specifikke krav for omfanget af en COP-rapport. Dette afhænger for eksempel af virksomhedens størrelse og hvor moden den er i sit bæredygtighedsarbejde. Alligevel er FSR – danske revisorers CSR-udvalg kommet frem til tre gode tommelfingerregler for bæredygtighedsrapportering i alle slags SMV’er baseret på de 38 rapporter, som blev sendt ind under SMV COP-kampagnen. Dem gennemgår vi her med gode eksempler fra de seks særligt udvalgte COP-rapporter.

Tre huskeregler til bæredygtighedsrapportering i SMV’er

1. Fortæl hvem I er – og forklar jeres forretningsmodel – så dem, der læser jeres rapport, kan sætte rapportens informationer og data ind i en klar kontekst. Det letter læsevenligheden og er med til at sikre en bedre forståelse af rapportens fokus og oplysninger.

Blandt de seks rapporter fremhæver CSR-udvalget blandt andet COP-rapporten fra VandCenter Syd for dens logiske struktur og tilføjer, at ”særligt beskrivelsen af forretningsmodellen på side fire er let forståelig, og grafikken går igen og skaber genkendelighed for læseren” Også MP Pensions oversigt på side fire og fem giver et hurtigt overblik over virksomheden og de væsentligste bæredygtighedsinformationer, mens oversigten over kerneaktiviteter og værdiskabelse på side syv i e-Boks’ rapport også får ros af udvalget.

(Uddrag af COP-rapporten fra VandCenter Syd)

2. Sæt tydelige mål og fortæl om de resultater I har opnået i den periode, rapporten dækker, samt forklar positive og negative udviklinger. Inddrag kvantitative data, og om muligt også historiske data til at understøtte jeres fortælling om udviklingen.

CSR-udvalget fremhæver særligt Lodam Electronics’ (nu Bitzer Electronics) rapport for dens brug af data, der går flere år tilbage, og tilføjer blandt andet, at det ”skaber transparens om udviklingen i energiforbruget, hvilket sjældent ses for virksomheder i den størrelse”. Også GrønlandsBANKENs rapport bliver fremhævet for at inkludere et afsnit, der evaluerer bankens arbejde med samfundsansvar. Det viser efter udvalgets opfattelse god refleksion fra virksomhedens side.

(Uddrag af COP-rapporten fra GrønlandsBANKEN)

3. Vær selektiv i brugen af billeder og grafik i rapporten – brug dem så de understøtter budskaber i teksten og viser sammenhænge, der ellers kræver mange ord at forklare. Rapporten er en kilde til information for mange interessenter, og informationerne skal fremstå troværdige.

Her er ovenstående uddrag fra VandCenter Syd også et godt eksempel på visuelle elementer, som formår at understøtte og forklare det skriftlige. Derudover får GrønlandsBANKEN også anerkendelse af CSR-udvalget for deres rapports enkle og informative struktur, mens Danish Energi Managements rapport bliver fremhævet for dens visuelt flot fremstillede oversigt over virksomhedens relation til verdensmålenes delmål.

(Uddrag af COP-rapporten fra Danish Energy Management)

Du kan læse mere om de seks virksomheder og deres rapporter i vores SMV COP 2019 publikation (pdf). Alle COP-rapporter kan findes via Global Compacts globale hjemmeside.

Baseret på den store interesse for SMV COP-initiativet og eventet i torsdags planlægger vi i netværket at afholde endnu et arrangement inden længe om god COP-rapporteringspraksis for SMV’er. Hold øje med vores events-side og tilmeld dig vores nyhedsbrev.