Troldtekt og Missionpharma blandt de bedste mindre virksomheder til at rapportere på samfundsansvar

af | 1. sep 2020

SMV’ers bæredygtighedsarbejde hyldes med lanceringen af SMV COP 2020-listen

Pressemeddelelse – København, den 1. september 2020

Man kan godt lave en god bæredygtighedsrapport selvom man er en lille virksomhed. Det viser blandt andre Troldtekt og Missionpharma, der er blandt de fem nye små og mellemstore virksomheder (SMV), der i dag bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar til SMV COP 2020. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag initiativet, der hylder SMV’ers bæredygtighedsrapportering ved at offentliggøre en liste med de rapporter, der særligt udmærker sig. Formålet er at motivere flere SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.

SMV COP-listen offentliggøres for andet år i træk og foruden Troldtekt og Missionpharma er også Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Phoenix Design Aid og Metz at finde på listen. Virksomhederne bliver særligt rost for deres brug af data, der skaber gennemsigtighed og troværdighed i rapporteringen.

Direktører fra de fem udvalgte virksomheder samlet til lanceringen af SMV COP 2020-listen hos FSR – danske revisorer

Det er en meget positiv udvikling ifølge Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, udvalget der har vurderet og udvalgt de fem nye rapporter:

”Det er positivt at se, at flere mindre danske virksomheder begynder at måle mere nøjagtigt på deres samfundsansvar. Kontinuerlig datarapportering skaber gennemsigtighed og pålidelighed – det er vigtigt i en tid hvor kunder og investorer i højere grad går op i håndgribelig og sammenlignelig data på samfundsansvar.”

Eksemplerne fra årets SMV COP-liste kan derfor inspirere og motivere andre danske SMV’er til at styrke deres datagrundlag og gå mere systematisk til værks, når de rapporterer på samfundsvar. I 2019 blev den første SMV COP-liste offentliggjort, og der er dermed nu 11 eksemplariske virksomheders COP-rapporter, som andre SMV’er kan lade sig inspirere af.

Prioritering af bæredygtighed trods coronakrisen

SMV COP har også til formål at inspirere andre SMV’er generelt i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed, og motivere SMV’er generelt til at påbegynde arbejdet med bæredygtighed.

Det kan være svært i en tid udfordret af coronakrisens negative indflydelse på samfundsøkonomien, som særligt påvirker de mindre virksomheder. Alligevel er der grund til optimisme, ifølge Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark:

”Vi har oplevet en stor interesse i SMV COP 2020 blandt vores mindre medlemsvirksomheder, hvor hele 49 SMV’er har valgt at indsende deres rapport til vurdering. Det viser, at SMV’erne prioriterer bæredygtighedsarbejdet trods den økonomiske usikkerhed og uforudsigelighed, som coronakrisen har forårsaget. De danske virksomheder vil være med til at skabe en bedre fremtid og samtidig ved mange af dem, at der er forretningspotentiale i strategisk arbejde med bæredygtighed.”

Over foråret og sommeren har små -og mellemstore virksomheder haft muligheden for at indsende deres COP-rapport til vurdering. Det er SMV-medlemmer af FN’s Global Compact som har haft mulighed for at indsende, og det er den årlige ”Communication on Progress” (COP) rapport til Global Compact, der ligger til grund for vurderingerne. Her rapporterer virksomhederne inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, miljø og verdensmålene.

SMV COP-listen 2020 bliver præsenteret i dag til et online lanceringsevent.

Læs mere om de fem nye COP-rapporter, og hvad der ligger til grund for vurderingerne:

SE PUBLIKATION

Kontakt

Joachim Marc Christensen, Network Manager

joachim@globalcompact.dk / +45 26 92 99 75

Josefine Ellen-Marie Jørgensen, Konsulent

Jjo@fsr.dk / +45 41 93 31 41

SMV COP 2020-listen

  • IFU
  • Metz A/S
  • Missionpharma A/S
  • Phoenix Design Aid A/S
  • Troldtekt A/S

Kontaktoplysninger kan fremskaffes gennem Global Compact Network Denmark.

Fakta om initiativet

Kort om processen

Virksomheder med op til 250 medarbejdere, der er medlem af Global Compact Network Denmark, har kunnet indstille deres seneste COP-rapport til SMV COP 2020. Kun rapporter, der kvalificeres som Global Compact Active eller Advanced, er blevet vurderet ud fra to hovedkriterier og en række underkriterier.

Det har ikke været et krav, at rapporterne lever op til alle underkriterier for at komme på listen.

FSR – danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed har gennemført en fagteknisk vurdering af de indsendte rapporter og derefter valgt de nye virksomheder, der var bedst kvalificeret til at komme på listen. I udvælgelsesarbejdet har udvalget også haft øje for, om virksomhederne rapporterer på FN’s verdensmål, men det har ikke været udslagsgivende for udvælgelsen.Hvor mange har deltaget?

I alt 49 medlemsvirksomheder af Global Compact med 250 medarbejdere eller derunder har indsendt deres COP-rapport for 2019 til vurdering.

Hvad er en COP-rapport?

Som en del af Global Compact forpligter medlemsvirksomhederne sig til at rapportere årligt på deres arbejde med de 10 principper. Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP) og indsendes til Global Compacts globale hjemmeside. Der er tre minimumskrav til en COP-rapport:

  • Et CEO statement, der udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet og de 10 principper.
  • En beskrivelse af praktiske handlinger som virksomheden har iværksat eller planlægger at iværksætte for at implementere de 10 principper inden for de fire områder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption)
  • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP-rapporten.