Tuborgfondet støtter FN’s Global Compact i at udbrede Verdensmålene til fremtidens erhvervsliv

af | 1. feb 2019

Tuborgfondet støtter FN Global Compact i at få unge i erhvervslivet til at udvikle nye bæredygtige strategier og forretningsmodeller. Indsatsen, der tager udgangspunkt i Verdensmålene, skal få de unge generationer mere på banen. Indsatsen starter i Danmark og udrulles over de næste tre år til andre lande i Europa, Asien, Afrika og Amerika.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i at sikre, at verden udvikler sig i en mere bæredygtig retning. De ambitiøse verdensmål, som verdens ledere vedtog i 2015, bliver kun til virkelighed hvis især etablerede virksomheder, men også nye start-ups og iværksættere udvikler nye løsninger, strategier og forretningsmodeller, der kan være med til at løse globale problemer som vandmangel, forurening, fattigdom og ulighed.

Selvom mange virksomheder allerede gør en stor indsats for at indfri Verdensmålene, er omstillingen kun lige begyndt og vil kræve radikale forandringer i erhvervslivet de næste årtier. Skal det lykkes at få yngre generationer på banen, er der behov for at styrke unges kompetencer, motivation og muligheder for at tage aktiv del i udviklingen af nye forretningsstrategier og innovative tiltag.

FN’s Global Compact er derfor gået sammen med Tuborgfondet om at styrke engagementet i Verdensmålene blandt erhvervslivets unge over de næste tre år. Det sker i erkendelse af, at der er brug for nye løsninger og andre måder at tænke på – og at den unge generation i højere grad skal på banen for at accelerere innovation og arbejdet med at nå FN’s Verdensmål i 2030.

”Vi er begejstrede for at kunne hjælpe unge virksomhedstalenter med at udvikle nye løsninger til vores tids store, globale udfordringer”, siger Lise Kingo, CEO og Executive Director for FN’s Global Compact. “Dette nye program er en unik mulighed for at unge virksomhedsledere kan bidrage til Verdensmålene og samtidig være med til at designe fremtidens bæredygtige virksomheder”.

”Tuborgfondet ønsker at bidrage til udviklingen af fremtidens erhvervsliv. Derfor er vi rigtig glade for at kunne støtte FNs arbejde med at udbrede Verdensmålene blandt unge i erhvervslivet, ikke kun i Danmark men også internationalt. Som medlem af Carlsbergfamilien, ligger det i vores DNA at tage et samfundsmæssigt ansvar og bidrage til en bæredygtig fremtid,” siger Anne-Marie Skov, direktør i Tuborgfondet.

Om FN’s Global Compact

FN’s Global Compact blev etableret i år 2000 og er et initiativ under ledelse af FN’s Generalsekretær. Formålet med organisationen er at mobilisere virksomheder i hele verden for en mere bæredygtig fremtid. FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med knap 13000 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 160 forskellige lande. Global Compact Network Denmark blev etableret i 2017 og er et af de i alt 70 lokale netværk, som findes i lande over hele verden. Over 300 medlemsvirksomheder og -organisationer er i dag tilknyttet det danske netværk.

Om samarbejdet

Samarbejdet fokuserer på to initiativer:

Young SDG Innovators Programme – fokuserer på at samle unge talenter (under 35 år), der arbejder med strategi, innovation og forretningsudvikling i Global Compact virksomheder og tilbyde dem et særligt forløb. Gennem sparring og feedback fra eksperter og undervisere på førende universiteter får de unge hjælp til at udvikle konkrete initiativer målrettet deres egen virksomhed og dens forretningsmodel.

SDG Pioneer kampagne – er en global kampagne målrettet unge medarbejdere i Global Compact virksomheder, som allerede bidrager til Verdensmålene i deres arbejde og som har gjort en ekstraordinær indsats. Kampagnens formål er at fremhæve de gode eksempler som ambassadører og dermed inspirere andre i deres arbejde med Verdensmålene. Pionererne kåres ved FN’s generalforsamling i New York.

Programmerne starter i Danmark og bliver i løbet af de næste tre år udbredt til mindst ti andre lande i Europa, Asien, Afrika og Amerika.

Samarbejdet mellem UN Global Compact og Tuborgfondet er tre-årigt og lanceres den 1. februar 2019 ved en konference i FN Byen i København målrettet unge, der arbejder med strategi, innovation, iværksætteri og nye virksomhedsformer, og unge studerende med interesse i dette arbejde.

Tuborgfondet støtter indsatsen med ca. 2 mio. kr. årligt i 3 år.

Kontakt info@globalcompact.dk, hvis du vil høre mere om eventet d. 1. februar eller om de to initiativer SDG Pioneers og Young SDG Innovators Programme.