Ukraine: Hvad kan virksomheder gøre?

af | 26. apr 2022

Krigen i Ukraine har allerede forårsaget en massiv humanitær krise. Hos Global Compact Network Denmark støtter vi derfor selvfølgelig op om Ukraine og vores kollegaer i Global Compact Network Ukraine. Men vi søger også hele tiden at skabe klarhed for danske virksomheder, der kan og vil spille en aktiv rolle i forhold til situationen i Ukraine.

FN’s Global Compact er en del af en række konkrete initiativer for virksomheder. Herunder har vi samlet et overblik over de tre hovedspor i vores arbejde.

Videndeling om nødhjælp: Hjælp til virksomheder med at navigere i, hvordan man bedst kan støtte med penge eller varer

FN’s Global Compact og FN’s Humanitære Koordineringskontor udgiver løbende en opdateret guide til virksomheder med konkrete tiltag, som skal ruste virksomheder til at agere og reagere hurtigst muligt – og på bedste vis – på Ukraines humanitære krise. Fokus i appellen er i høj grad på støtte med penge, varer eller ydelser, men den giver også et grundigt overblik over situationen i landet og de konkrete behov.

Se den nyeste Ukraine Business Guide

Har du desuden et konkret spørgsmål i forhold til en donation af enten penge eller varer, du ønsker at få besvaret, er du også meget velkommen til at kontakte jesper@globalcompact.dk, så hjælper vi med at formidle kontakten til de rette organisationer og personer.

Formidling af arbejde: ‘Give a job for Ukraine’

For at hjælpe flygtninge fra Ukraine lancerer FN’s Global Compact sammen med en række partnerorganisationer et initiativ med titlen ‘Give a job for Ukraine’. I praksis køres projektet af Global Compact i Ukraine og Global Compact i Polen. Dette initiativ har til formål at finde ledige stillinger til flygtninge fra Ukraine, der lige nu er spredt ud over en lang række forskellige lande – inklusiv Danmark.

Vi opfordrer alle virksomheder, store som små, til at dele ledige stillinger eller skabe nye midlertidige eller langsigtede deltids- eller fuldtidsjobmuligheder. I kan være med til at give flygtninge fra Ukraine en chance for at transformere deres fremtid, og samtidig få glæde af dygtig arbejdskraft.

Virksomheder kan sende deres ledige stillinger og konkrete spørgsmål til: jobs@globalcompact.org.ua.

Alle konkrete jobmuligheder vil blive offentliggjort på Jooble og Happy Monday.

Møder for medlemmer

Hos Global Compact Network Denmark vil vi også løbende arrangere møder og webinarer for vores medlemsvirksomheder- og organisationer. I marts afholdt vi vores første webinar om Ukraine, hvor blandt andet OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs og UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees deltog. Temaet var selvfølgelig virksomhederes mulighed for at spille en rolle i Ukraine.

Se eller gense webinaret her

Ultimo maj vil vi desuden afholde et medlemsmøde, hvor vi vil invitere til en fælles diskussion om de nye dilemmaer og udfordringer virksomheder står overfor i lyset af krigen mellem Rusland og Ukraine, og ikke mindst, hvordan man kan og skal reagere på dem.