Verdensmålene fylder fire: Sådan arbejder de nordiske virksomheder med dem

af | 28. sep 2019

Verdensmålene (SDG’erne) er blevet mere integrerede og indflydelsesrige i strategierne hos de nordiske Global Compact medlemsvirksomheder. Men målene er stadig svære at måle på og arbejde med. Det er nogle af konklusionerne i vores nye rapport udgivet i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

For fire år siden tog 193 medlemsnationer en historisk beslutning om at indføre 17 verdensmål. Målene blev sat i verden for at hjælpe os frem mod en bæredygtig verden i 2030. En verden fri for ekstrem fattigdom, med bedre uddannelse og mindre ulighed og med færre drivhusgasser i atmosfæren, for at nævne bare nogle af målene.

Det var ikke første gang, at FN-nationerne satte bæredygtighedsmål for verden. De forhenværende Millennium Development Goals (MDG’erne) satte kursen fra 2000 til 2015 med ambitioner for blandt andet reduktion af fattigdom, drastisk nedsættelse af børnedødelighed og uddannelse af børn. Men der var politisk stemning for at lave en endnu mere ambitiøs plan frem mod 2030, og flere skulle sidde med om bordet for at definere vejen – herunder private virksomheder.

Norden er langt med verdensmålene

I Norden er vi sammenlignet med andre lande kommet godt fra start med verdensmålene. I den nyeste Sustainable Development Report fra Bertelsmann Stiftung – lavet i samarbejde med FN’s Sustainable Development Solutions Network – ligger Danmark, Sverige og Finland således i top tre over de lande, som er længst i opnåelsen af målene. Men hvor langt er de nordiske virksomheder med verdensmålene her fire år efter de kom til verden?

Det undersøgte vi i samarbejde med de nordiske Global Compact netværk og Nordisk Ministerråd. En forkortet version af undersøgelsen blev udgivet før sommeren, men nu er vi klar med den lange rapport. Herunder kan du læse de vigtigste punkter.

Status på nordiske Global Compact-medlemmers arbejde med verdensmålene

Stor opbakning fra topledelsen til verdensmålene

Kun 14 procent af de nordiske Global Compact-virksomheder oplever finansielle udfordringer forbundet med at arbejde med verdensmålene, og ni ud af ti af virksomhederne har støtte fra deres topledelse i arbejdet med målene. Samtidig oplever over 90 procent ikke udvælgelsen af mål som en udfordring. Det vidner om, at 2030-rammeværket er blevet en vigtig brik internt for de fleste Global Compact-virksomheder.

Svært at rapportere og finde KPI’er på målene

Dog oplever virksomhederne også en del udfordringer med at arbejde med målene. Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder finder det vanskeligt at formulere indikatorer og KPI’er for opnåelsen af verdensmålene, og 43 procent har problemer med at oversætte målene til en forretningskontekst. 28 procent oplever udfordringer med at definere og skabe håndgribelige bidrag til målene.

(Uddrag fra Nordic businesses and the 2030 agenda: Global Compact Nordic Survey 2019)
SMV’erne går forrest med verdensmål i forretningsstrategi

Hele 85 procent af de adspurgte SMV’er (0 til 250 medarbejdere) vurderer, at verdensmålene guider deres strategiske udvikling. Det er et højt tal sammenlignet med de øvrige virksomheder, hvor det gør sig gældende hos kun 25 procent af de større virksomheder (250 – 4.999 medarbejdere) og 43 procent af de største (5.000 – 50.000) medarbejdere). Det indikerer en ikke overraskende omstillingsparathed hos de mindre virksomheder til at få målene helt ind i kerneforretningen.

Verdensmålene gode til ekstern og intern kommunikation

I spørgsmålet om, hvordan virksomhederne arbejder med verdensmålene, svarer en stor del af virksomhederne, at målene er med til at promovere bæredygtighed både internt (59 procent) og eksternt (65 procent). Kun lidt over en tredjedel svarer, at målene er med til at guide den strategiske udvikling i virksomheden. Det tegner et billede af verdensmålene som et rammeværk, der er nemt at kommunikere. Vi så dog gerne, at en langt større del af virksomhederne begynder at arbejde med målene strategisk til at forretningsudvikle og reducere negative indvirkninger på samfundet.

(Uddrag fra Nordic businesses and the 2030 agenda: Global Compact Nordic Survey 2019)
Mere støtte fra nationale regeringer til arbejdet med målene efterlyses

En del af de adspurgte virksomheder efterlyser mere støtte fra deres nationale regeringer i deres arbejde med verdensmålene. 37 procent siger således, at de oplever ingen eller utilstrækkelig støtte. Derudover meddeler 57 procent af virksomhederne at deres regeringers handlingsplan for verdensmålene har haft ingen eller minimal indflydelse på virksomhedernes arbejde med verdensmålene. Det vidner om, at privatsektoren i højere grad skal inddrages i nationalplaner for verdensmålene, og at virksomheders bidrag i mere detaljeret omfang skal indregnes i planerne.

Læs hele analysen og læs mere om vores arbejdsgruppe for verdensmålene.

Vi afholder Nordisk Global Compact Møde i Helsinki d. 31. oktober til 1. november 2019, og hvis din virksomhed er medlem af Global Compact er du inviteret!