Virksomheder bag de bedste bæredygtighedsrapporter: Vis ikke et billede, der er bedre end virkeligheden

af | 24. nov 2022

Rapportering danner rammen for virksomheders arbejde med at dokumentere og kommunikere deres bæredygtighedsindsats. Det lægger også fundamentet for deres videre arbejde, hvorfor det er vigtigt, at virksomhederne tegner et retvisende billede af deres fremdrift inden for bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsledelse.

For fjerde år i træk har Global Compact Network Denmark sammen med FSR – danske revisorer afholdt eventet SMV COP, hvor de bedste bæredygtighedsrapporter i SMV-segmentet hyldes. I år kvalificerede hele ti virksomheders rapporter sig til SMV COP-listen. Vi har talt med fire af virksomhederne om, hvordan de sikrer gennemsigtighed i deres rapportering.

Ens for virksomhederne er, at transparens i deres rapporter er afgørende for deres troværdighed.

Adam Foss, Fossflakes til SMV COP 2022

Adam Foss, CEO hos Fossflakes, fik udleveret et diplom for sin bæredygtighedsrapport til SMV COP 2022.

”Vi forsøger ikke at skabe et billede, der er bedre end virkeligheden. Vores rapport inkluderer alle emner – vi drøfter, hvor vi gør fremskridt, hvor vi ikke gør, og årsagerne bag,” siger Adam Foss, CEO for Fossflakes.

Ærlighed betaler sig

Det skaber tillid, når virksomheder er i stand til at vise et ærligt billede af deres proces, tiltag og fremdrift. Og det er særligt vigtigt i dag, fortæller Karoline Kjærgaard Hansen, Network Manager, Reporting & SDG Impact, hos Global Compact Network Denmark.

”Gennemsigtighed skaber troværdighed! Når vi bestræber os efter at skabe en mere bæredygtig fremtid, så er transparens og gennemsigtighed i virksomhedernes bæredygtighedsrapportering vigtigere end nogensinde før,” siger Karoline Kjærgaard Hansen.

Hos Troldtekt har man samme tilgang til rapportering.

Tina Snedker Kristensen, Bæredygtigheds- og kommunikationschef hos Troldtekt til SMV COP 2022

Tina Snedker Kristensen, Bæredygtigheds- og kommunikationschef hos Troldtekt til SMV COP 2022

”I vores rapport har vi masser af data og en klar oversigt over, hvilke målsætninger vi er lykkedes med, og hvilke vi ikke har gennemført,” fortæller Tina Snedker Kristensen, Bæredygtigheds- og kommunikationschef hos Troldtekt.

Det forsøger man også hos IFU, fortæller CEO Torben Huss:

”Vi sikrer gennemsigtighed ved at være transparente omkring vores strategi, målsætning og vores definerede KPI’er. Ydermere bruger vi standardiserede måleværktøjer og beregningsmetoder til at dokumentere vores resultater.”

CEO Torben Huss hos IFU, som modtager diplom og blomster til SMV COP 2022

CEO Torben Huss hos IFU, som modtager diplom og blomster til SMV COP 2022

Tydelige metoder er en fordel for investorer

Det kræver en indsats fra virksomhederne at sikre, at deres bæredygtighedsrapporter er transparente og gennemskuelige for læseren. Og den indsats strækker sig helt fra fodarbejdet og de brugte metoder til en endelig vurdering af, hvor virksomheden er med sit arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

”Grundlaget for reel forandring og konkret handling handler om at turde være åben og ærlig omkring virksomhedens negative impact, og på den baggrund fremlægge en ambitiøs handlingsplan med klare mål overfor eksterne stakeholders,” forklarer Karoline Kjærgaard Hansen.

Flere investorer stiller krav til ansvarlighed i erhvervslivet, og her er det afgørende for virksomhederne at kunne demonstrere ikke blot resultater men tydeliggøre deres proces. Carsten Pedersen, der er administrationsdirektør hos GønlandsBANKEN, bruger således rapportering som et redskab til at få status på, hvor langt virksomheden er med sit bæredygtighedsarbejde.

”Vi følger principper og holder dem imod nogle mål, som vi har sat os. Rapporten er en status på den proces. Metoder og formler er fremlagt i rapportens bilag, og det giver rig mulighed for interessenter at stille spørgsmål og stille konstruktiv kritik til vores fremgangsmåde,” siger Carsten Pedersen.